Категорія:ЛугаВікі

Последняя правка 541 день 16 часов назад
Материал из ShoutWiki
Перейти к: навигация, поиск

Категорія:ЛугаВікі Bowl hygeia.jpgright]]

Назва проекту[править]

Фармацептична компанія

Обгрунтування проекту[править]

Фармацевтична галузь відноситься до найбільш високотехнологічного і наукоємного сектору економіки, який включає: фармацевтичну, аерокосмічну галузь, виробництво комп’ютерної та радіоелектронної техніки, сучасних засобів зв’язку, медичних інструментів і т. ін. З погляду технологічного розвитку фармацевтичній галузі належить друге місце за обсягами інвестицій у дослідження і розробки. Частка прибутку від продажу провідних фармацевтичних компаній, яка використовується на фінансування НДДКР, досягає сьогодні 15–20 %. При цьому зростаюча наукоємність фармацевтичного виробництва забезпечує розвиток міжгалузевих зв’язків з багатьма галузями промисловості, такими як нафтохімія, біотехнологія та військово-промисловий комплекс. Фармацевтична галузь є одним з найважливіших секторів світової економіки, який у свою чергу надзвичайно впливає на розвиток охорони здоров’я, страхового бізнесу, фінансової сфери. Актуальність вивчення особливостей розвитку фармацевтичної галузі та її ролі в інноваційних та інвестиційних процесах визначається також тим, що розвиток фармацевтичної промисловості є питанням національної безпеки, адже останніми роками ведеться жорстка боротьба за український фармацевтичний ринок.

Мета статті[править]

Головною метою цієї роботи є визначення ролі фармації у світових інноваційних та інвестиційних процесах та соціальних особливостей фармацевтичного ринку й обґрунтування перспектив його подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу[править]

2405-150.jpg

Фармацевтична промисловість є одним з небагатьох секторів світової індустрії, що не пережила сильних потрясінь у другій половині ХХ ст., її частка у хімічній промисловості перевищує 20 % за рахунок обсягів та вартості продукції. Безкризовий розвиток та перманентні успіхи фармацевтичної промисловості пояснюються не лише специфічним характером продукції галузі та наявністю постійно відновлювального ринку збуту лікарських препаратів, але і відносною молодістю самої галузі. Обсяг світового фармацевтичного ринку, який акумулює більше 1 трлн дол США, відрізняється високими темпами зростання.


Аналіз останніх досліджень і публікацій.[править]

Теоретичні і практичні основи функціонування та розвитку фармацевтичної галузі розглянуто в наукових статтях вітчизняних науковців Н.В. Алісова, М. Гетьмана, Н.С. Мироненко, І.О. Радіонової, І.В. Пестуна та ін. Однак чимало проблем фармацевтичного ринку, особливостей його інноваційно-інвестиційного розвитку залишаються недостатньо дослідженими і потребують поглибленого вивчення.

Методичні матеріали[править]

Опис оцінюванн[править]

Підсумкова оцінка студента за проект визначається, як середнє арифметичне 5-ти оці за 5-ти бальною системою оцінювання
оцінка виставляється за такими пунктами

  1. Публікація проекту Оцінювання публікації
  2. Презентація проекту Оцінювання презентації
  3. Креслення виробничого приміщення
  4. Розкриття виробничого процесу
  5. Підрахунок кошторису

Відомості про автора[править]

Ім'я, прізвище[править]

Маєтна Віолетта

Фах, навчальний предмет[править]

Інформатика

Навчальний заклад[править]

ДВНЗ "Кіровоградський будівельний коледж"

Місце проживання[править]

м.Кіровоград

Контактні данні[править]

violettka.mayetna@gmail.com

Ресурси[править]